שלוש דמויות לבנות ליד השולחן עם לוח

איש הולך על חבל - הליכון חבל

דמויות לבנות נושאות פצועים
משפחת דמויות לבנות מקיפה את כדור הארץ