הקדם תרופה למכה

כדורים שוכבים על שטר בנק

של 500 מיליון שקל שהתווספו לסל.
כמו כל שנה הדיונים בנושא עושים כותרות ובצדק. מימון תרופות הוא חלק משירותי הבריאות הבסיסיים שזכאים להם כל תושבי המדינה במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי